Špecifické ciele projektu, popis aktivít projektu, smernica

Project Inžinier so zárukou kvality - prispôsobenie ponuky Technickej Univerzity v Lubline požiadavkám európskeho trhu práce je realizovaný v období od 15. januára 2014 do 30. júna 2015. Tento projekt realizuje Technická Univerzita v Lubline spoločne so slovenskou Žilinskou univerzitou v Žiline (ŽU).

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality vzdelávania prostredníctvom realizácie rozvojového programu Technickej Univerzity v Lubline prispôsobené požiadavkám znalostnej ekonomiky prostredníctvom adaptácie slovenského modelu riešení spolupráce verejnej univerzity s priemyslom.

Špecifické ciele projektu:

 1. Prispôsobenie ponuky Technickej Univerzity v Lubline požiadavkám európskeho trhu práce na základe skúseností Žilinskej univerzity v Žiline prostredníctvom prípravy a realizácie postgraduálneho štúdia v angličtine.
 2. Zatraktívnenie a obohatenie ponuky vzdelávania na Technickej Univerzite v Lubline o praktické prvky v I. a II. stupni študijného programu MiBM prostredníctvom realizácie novej špecializácie s názvom Mechanical Engineering, programu 20 mimoškolských aktivít, študentských stáží a jazykových workshopov, a to na základe osvedčených postupov zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Popis aktivít projektu:

 1. Organizácia a realizácia panelových diskusii so zamestnávateľmi;
 2. Študijná návšteva na ŽU;
 3. Vypracovanie a preklad programu mimoškolských aktivít vytvoreného na základe skúseností ŽU;
 4. Príprava novej špecializácie v anglickom jazyku na základe skúseností ŽU;
 5. Realizácia programu mimoškolských aktivít - workshopov v anglickom jazyku pre prvý stupeň vzdelávania v dennom štúdiu;
 6. ME Inviting Days – prednášky hosťujúcich profesorov zo ŽU na TUL;
 7. Odborné workshopy v anglickom jazyku;
 8. Nábor a organizácia študentských stáží v podnikoch na Slovensku;
 9. Realizácia mimoškolských aktivít pre študentov špecializácie ME a zamestnancov TUL;
 10. Príprava a otvorenie nových postgraduálnych štúdií v angličtine metódou blended-learning napr. Virtual Prototyping.

Smernica č. R-13/2014 z 28. februára 2014.