NOVINKY

Študijná návšteva na Univerzite v Žiline

Streda, 23. apríla 2014

V dňoch 4. - 11.04.2014 sa uskutočnila študijná návšteva pracovníkov Technickej Univerzity v Lubline na Žilinskej univerzite v Žiline. Návšteva bola zameraná na získanie poznatkov o metodike budovania trvalej spolupráce medzi univerzitami a podnikmi. Počas študijnej návštevy sa rokovalo aj o možnostiach realizácie prázdninových priemyselných stáží na Slovensku pre študentov z Technickej Univerzity v Lubline.
Odkaz na fotografie.