AKTUALNOŚCI

Warsztaty dla dydaktyków z zakresu MATLAB

Poniedziałek, 25 maja 2015

WARSZTATY
dla dydaktyków  z zakresu MATLAB

 

              Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy nabór na warsztaty z zakresu MATLAB dla dydaktyków.

            Deklaracje uczestnictwa należy składać w biurze projektu, pokój 603, po godz. 13-tej, w terminie do 29.05.2015, do godz. 15.

            Lista zakwalifikowanych osób do udziału w warsztatach zostanie ogłoszona na stronie  internetowej  projektu  oraz  na  tablicy   informacyjnej  znajdującej  się  obok pok. 603.

 

                                                                   Koordynator Projektu

                                                      Dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL