AKTUALNOŚCI

Podpisanie modelu współpracy

Wtorek, 30 czerwca 2015

W dniu 22.06.2015 r. Koordynator projektu dr hab. inż. Paweł Droździel, prof. PL przekazał Pani Rektor z Uniwersytetu w Žilinie Dr. h. c. prof. ing. Tatianie Čorejovej, PhD opracowany wspólnie w ramach realizowanego projektu Model współpracy Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej z otoczeniem biznesowym ukierunkowany na nowoczesne kształcenie kreatywnych zasobów ludzkich. Model ten opisuje elementy oraz działania związane z kształceniem na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej. Został on w pełni zaakceptowany i zatwierdzony przez Partnera Zagranicznego Uniwersytet w Žilinie.